Steun ons en help Nederland vooruit

D66 - Hart voor Asten

Niet bang voor de toekomst

Visie D66-Hart voor Asten

D66 werd in 1966 opgericht met een duidelijke visie: veranderingen aanbrengen in het verzuilde politieke landschap van toen. Die doelstelling blijft bestaan, ondanks reeds bereikte veranderingen. Ook D66-HartvoorAsten wil een nieuwe, lokalepolitiek. Een politiek, die zich uit starre kaders wringt en zo inspeelt op de snel veranderende maatschappij. Een politiek, die mensen centraal stelt en gericht is op toekomst en komende generaties. Een politiek ten slotte, die niet bang is om heldere standpunten in te nemen. D66-HartvoorAsten wil problemen oplossen door een zakelijke beoordeling van feiten. Werken aan oplossingen, die rekening houden met veranderende omstandigheden en met verschillen tussen mensen. Leidend in de besluitvorming is de balans tussen verschillende belangen, bijvoorbeeld economische ontwikkelingen en duurzaamheid.