Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 december 2017

Kunstgrasveld NWC

Het aantal leden en teams van voetbalvereniging NWC is de laatste jaren fors toegenomen. Als gevolg daarvan beschikt NWC over onvoldoende veldcapaciteit. Omdat een verdere uitbreiding van het aantal velden op sportpark ’t Root niet mogelijk is, is de ombouw van een natuurgrasveld naar kunstgras de enige optie om de noodzakelijke capaciteit te realiseren.

Het college hanteert de stelling dat “er geen enkele aanleiding is om nu reeds te investeren in kurk infill of TPE infill”. Dit zijn alternatieven voor het rubbergranulaat dat nu veelal in kunstgrasvelden wordt gebruikt. D66-HvA ziet zeker wel een aantal aanleidingen om een ander materiaal te overwegen.

Milieu
Granulaat is vervaardigt van autobanden en die bevatten 1% tot 2% zink. Het is bewezen dat granulaat negatieve effecten op de voedselketen en het ecosysteem heeft. De zink-emissie kan het oppervlaktewater en grondwater zwaar belasten. Niet alleen door hemelwater, maar het blijft ook aan kleding en schoeisel zitten en komt zo in de vrije natuur of via de wasmachine in het oppervlakte water.

Gezondheid
Anders dan de negatieve milieu effecten is een negatief effect op de gezondheid van granulaat niet bewezen. Het RVIM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vond gevaarlijke stoffen in het granulaat. Omdat deze zijn opgesloten in het materiaal kan er volgens het RVIM veilig worden gespeeld op kustgrasvelden met dit materiaal. De RVIM wijst er wel op dat een relatie met veel gezondheidsklachten nog niet voldoende is onderzocht.

Risico van Vroegtijdige Vervanging
Het is niet zeker dat (tussentijdse) vervanging van het rubbergranulaat noodzakelijk zal zijn. Maar er is wel een zeer reële kans dat er iets gaat gebeuren. De gemeente wil niet garant staan dus als vervanging nodig blijkt dat valt dit in eerste instantie op de schouders van NWC. De club heeft duidelijk aangegeven dit risico niet te kunnen dragen. Als vervanging noodzakelijk blijkt dan is dat een landelijk probleem dat wel opgelost gaat worden aldus de wethouder.

Samen met het PGA heeft D66 – HvA een amendement ingediend om kurk infill te gebruiken in plaats van rubber granulaat. Dit is een duurder alternatief maar minder schadelijk voor het milieu en misschien zelfs beter voor de gezondheid van onze kinderen. De andere fracties kozen voor de meest milieu onvriendelijke maar goedkoopste optie en het amendement werd verworpen.

Thema

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in Heusden, Ommel en Asten. D66-HvA vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Gezonde verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen. Om die reden staat D66-HvA voor een eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat consequent hoog scoort op de provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes, en de organisatie van maatschappelijke evenementen ,zoals de Klokkendagen, de steun van D66-HvA.

Lees meer