Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 december 2017

Wethouders roepen op tot vernieuwing lokale democratie

Bron: VNG Magazine 15 december 2017

Bewoners moeten de ruimte krijgen om minimaal 1 procent van de gemeentebegroting te besteden aan lokale initiatieven, aldus een groep van zeventien wethouders in een brief aan collega’s en minister Kajsa Ollongren (BZK) over lokale democratische vemieuwing.

De wethouders maken zich zorgen over ‘de gevoelens van onvrede, onrust en afkerigheid die we zien bij veel van onze bewoners’. Zij willen een bijdrage leveren aan ‘het herstel van wederkerig vertrouwen’. De wethouders roepen op om  vemieuwing van lokale democratie een ‘nadrukkelijke plek’ te geven in de nieuwe collegeprogramma’ s.

Gemeenten moeten volgens hen beter luisteren naar en aansluiten bij lokale initiatieven. Volgens de wethouders willen bewoners, buurten, wijken en dorpen meer ruimte; zij willen ervoor zorgen dat die ruimte er komt. Het gaat bijvoorbeeld om ruimte voor een buurtcooperatie of een maatschappelijke aanbesteding ‘die net niet binnen de lijntjes
past’.

De groep wethouders doet een aantal suggesties voor verbetering. Zo stellen zij voor dat gemeenten na de raadsverkiezingen met de stad / dorpen een maatschappelijk akkoord sluiten waarin staat wat voor gemeente zij willen zijn en hoe de maatschappelijke opgaven samen met burgers worden opgepakt.

De brief is ondertekend door wethouders:  Bertien Houwing (Amersfoort), Birgit op de Laak (Horst aan de Maas), Doret Tigchelaar (Hattem), Floris Schoonderwoerd (Kaag en Braassem), Frits Westerkamp (Hollands Kroon), Jacques van Loevezijn (Raalte), Jan Brink (Zwolle), Jan Glastra van Loon (Bernheze), Jan ten Kate (De Wolden), Jan Overweg (Leusden), Jocko Rensen (Houten), Joost Reus (Culemborg), Ko Scheele
(Ommen), Mary-Ann Schreurs (Eindhoven), Raf Janssen (Peel en Maas), Roy de Witte (Tubbergen) en Winnie Prins (Zeewolde).

brief_wethouders_over_lokale_democratische_vernieuwing

Vernieuwing Lokale democratie

Thema

Bestuur en Regio

In toenemende mate moet een gemeente samen werken met partners: inwoners, onderwijs, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en, op regionaal vlak, met andere gemeenten.

D66-HvA is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen en zeggenschap zoveel mogelijk bij de mensen zelf legt. D66-HvA is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande samenspraak.

We zijn teveel gewend geraakt aan een overheid die leidt, bedenkt en betaalt. D66-HvA ziet de veranderende rol van de gemeente meer in faciliteren dan in organiseren. Transparantie en openheid zijn daarbij van belang. Dit is essentieel voor D66-HvA omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers gedaan hebben. Transparantie en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor het goed kunnen laten functioneren van de democratie.

Van samenwerking met andere gemeenten is D66 een warm voorstander. Wel wil D66 de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed waarborgen.

Lees meer