Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

D66-HvA Verkiezingsprogramma 2018

Vol trots presenteert D66-HartvoorAsten het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.  Met dit programma als uitgangspunt voor de komende vier jaar wil D66-HartvoorAsten meewerken aan het besturen van onze gemeente.

Verkiezingsprogramma D66-Hart voor Asten 2018-2022

Een stem op D66-HartvoorAsten is een stem voor vooruitgang. Wij staan voor ambitie en durf. Ten opzichte van het huidige college mag er een tandje worden bijgeschakeld.

Waar wij 2018-2022 vooral werk van gaan maken zijn de volgende 6 punten:

  1. Maak werk van innovatie en duurzaamheid
  2. Slagvaardig en democratisch bestuur
  3. Geef jongeren een stem
  4. Balans in het buitengebied
  5. Zorg voor diegene die het nodig hebben
  6. Versterk wat Asten uniek maakt

D66-HartvoorAsten wil dat innovatie en duurzaamheid de rode draad wordt door alle beleidsterreinen heen.

D66-HartvoorAsten gaat actief op zoek naar kennis en ervaring bij de burgers om hiervan te leren. Slim te werk gaan, samenwerken en gebruik maken van mensen met verstand van zaken. Korte lijnen, gedeelde verantwoordelijkheid.

D66-HartvoorAsten gaat in de komende raadsperiode voorstellen doen om jeugd en jongeren meer stem in de lokale politiek te geven. Denk bijvoorbeeld aan een Jongerenraad.

Een groene leefomgeving hoort bij een gezonde leefomgeving. Asten is een plattelandsgemeente met veel groen. De balans tussen werken, wonen, natuur en recreëren moet zorgvuldig bewaard worden en waar nodig hersteld.

D66-HartvoorAsten sluit niemand uit, deelname aan de samenleving is een levensvoorwaarde voor alle mensen, jong of oud, gezond of met beperkingen. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen mee te doen. Daarom, goede zorg voor wie dat nodig heeft met een minimum aan regelgeving.

Asten, het groene klokkendorp, uniek in de Peel. Om dat zo te houden moeten
nieuwe ontwikkeling zeer zorgvuldig worden gevolgd. Aantasting gebeurt vaak sluipenderwijs.
D66-HartvoorAsten zal zich inspannen om goedkope oplossingen die het unieke karakter van Asten geweld aan doen te voorkómen.

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze plannen. Wij hopen dat u na het lezen van ons programma geïnspireerd bent om in maart naar de stembus te gaan. U kunt erop vertrouwen dat ons team gaat voor een duurzame vooruitgang van Asten!

Fractie D66-HartvoorAsten