Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten (SHP)

Het Strategisch Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Asten is zeer belangrijk en raakt heel veel Astenaren, nu en ver in de toekomst. Daarom is zorgvuldigheid een vereiste in de totstandkoming van zo’n plan.

In de raadsvergadering van 30 januari 2018, heeft D66-HvA zich voornamelijk gericht op het SHP proces dusver.

Proces
Het proces dat geleid heeft tot totstandkoming van dit plan is geheel onvoldoende geweest.

D66-HvA vindt openheid in bestuur en de mogelijkheid tot inspraak en samenspraak zeer belangrijk. Daarom is het zo ongelofelijk jammer om te lezen dat de WH het SHP in stilte wou voorbereiden om “een Poolse land dag te voorkomen” en dat de schoolbesturen stellen dat “als het SHP aangenomen wordt het draagvlak wel zal volgen”. Dit spreek van een bepaalde arrogantie.

Schoolbesturen staan voor de opgave om te zorgen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit op de behoefte van ouders en leerlingen. Niet een voor onderwijsaanbod dat in het geheim is vastgesteld, er vervolgend doorheen gedrukt wordt en waarvoor het draagvlak later wel een keer zal komen.

In de raad hebben regelmatig gesproken over draagvlak. Het proces van hoor en wederhoor is minstens zo belangrijk als ‘draagvlak’ zelf. Één of twee informatieavonden zijn niet genoeg, zeker niet als het plan wordt gepresenteerd als een voldongen feit.

Zorgvuldigheid in zaken aangaande aanbod, locatie en keuze van onderwijs is een vereiste.

Hier ligt een plan dat in isolatie door het college en de schoolbesturen is opgesteld zonder samenspraak met andere partijen zoals ouders, toekomstige ouders en de raad. En dat wordt er ook nog een kunstmatige tijdsdruk gecreëerd om dit plan nog voor de verkiezingen ‘er door heen te drukken’. Dit is niet nodig en geeft geen ruimte voor samenspraak, dit geeft geen ruimte voor een zorgvuldig proces.

Als volksvertegenwoordigers moeten wij dit zo niet willen en D66 vindt dan ook dat de behandeling van dit plan moet worden uitgesteld.

Inhoudelijk
Dan zijn er nog steeds veel vragen over het plan zelf, met name over de gekozen locatie naast het Varendonck, de verkeersveiligheid en de verwachte kosten.

Op vragen van bezorgde ouders werd regelmatig geantwoord “dat lossen wij later wel op”. Met andere woorden, “vertrouw ons maar, dat komt wel goed”. Dat vertrouwen is voor een groot deel verspeeld door de manier waarop het proces dusver verlopen is. Alleen door een stap terug te nemen en met zorgvuldigheid de dialoog aan te gaan met de verschillende partijen kan dit vertrouwen weer worden herwonnen.

Wij willen wel één ding qua inhoud eruit lichten. In de Financiële Uitgangspunten SHP staat dat de investering maximaal afgerond €8.5 miljoen bedraagt. Natuurlijk worden er ook financiële risico’s en overwegingen genoemd die de kosten zouden kunnen beïnvloeden.

Als deze scholen volgens de BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) richtlijnen worden gebouwd (en dat hopen we dan maar) zijn de kosten al zo’n 30% hoger. Tel daar bij de bijna €1 miljoen voor de aanpassing van de Beatrixlaan en we zitten al op €12 miljoen. Dat is bijna 50% meer dat wat ons wordt voorgehouden en het plan is nog niet eens klaar.

Dit was voor ons een extra reden om te vragen om de behandeling van dit plan uit te stellen zodat we meer helderheid kunnen krijgen over alternatieven qua locaties en zeker ook over de werkelijk te verwachten kosten.

De raad, met uitzondering van D66-HvA, de PGA en één lid van Leefbaar Asten, heeft voor doorgang van het SHP gestemd.

Thema

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in Heusden, Ommel en Asten. D66-HvA vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Gezonde verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen. Om die reden staat D66-HvA voor een eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat consequent hoog scoort op de provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes, en de organisatie van maatschappelijke evenementen ,zoals de Klokkendagen, de steun van D66-HvA.

Lees meer