Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 april 2018

Onze reactie op het Coalitie Akkoord 2018-2022

‘Maak samen werk van innovatie en duurzaam in een vitaal Asten’. Dat zou voor ons een betere titel zijn voor dit coalitieakkoord. D66-Hart voor Asten staat voor ambitie en durf.

Het nieuwe college geeft in dit akkoord haar ambities weer voor de komende 4 jaar en verder. Het is een akkoord op hoofdlijnen, de concrete invulling volgt later.

Dit college is een voorzetting van een samenstelling die al 8 jaar bestaat met nu gedeeltelijk nieuwe wethouders. Voor ons de ham vraag, is dit een nieuwe lente met een nieuw geluid of gaan we op de oude voet verder met een nieuwe laklaag? We zullen het zien.

Met de hoofdlijnen zijn wij het op een aantal punten eens. Dat kan ook niet anders omdat dit akkoord mede gebaseerd is op de toekomstvisie 2030 en daar hebben wij, zo is bekend, mee ingestemd. Iedereen vindt van zijn of haar eigen ijkpunt wel iets terug. Dat maakt het een veilig document.

Het zal dus wat ons betreft vooral gaan om de uitvoering van dit akkoord en de manier van samenwerking. Voor ons is het duidelijk. Bij de punten die wij belangrijk vinden, waar wij ons best voor doen, kunt u ons als partner vinden. Punten zoals: duurzaamheid, transitie buitengebied, woningbouw, zorg, onderwijs, jongeren en ouderen. Over die punten willen wij meepraten en meedenken. Samen met onze inwoners.

Het woord ‘samen’ is vaak te lezen in het akkoord. Wij zien erop toe dat het woord ‘samen’ ook werkelijk ten goede zal komen aan de onderlinge samenwerking, uitvoering en transparantie.

Over de punten waar wij verder uit elkaar liggen zult u ons (uiteraard) gaan horen. We zullen onze stekels weer recht zetten als nodig, onze piketpaaltjes slaan en dat wat onbesproken dreigt te blijven, blijven benoemen.

Dus bij deze toch één kritische noot… en dat is de bestuurlijke formatie. In 2014 gaf de toenmalige coalitie aan het nodig te vinden de formatie tijdelijk te verhogen i.v.m. de opkomende decentralisaties. Tijdelijk werd 4 jaar, maar bij de volgende formatie zou het weer teruggaan naar de 2.5 FTE van weleer. Nu bij de nieuwe coalitie, niet toevallig dezelfde coalitie, wordt subiet weer ingezet op extra uren (0.3FTE)  voor de bestuurlijke formatie. De redenen hiervoor vinden wij zwak, bijvoorbeeld:

  • Uitvoering Toekomstagenda 2030.
    Dat is uitvoering geven aan onze gezamenlijke ambities. Hopelijk was dat altijd al het onderliggende idee van besturen. Met Asten2030 is dat alleen duidelijker neergezet en zou dus geen extra tijd moeten vergen dan vooorheen.
  • Het gezond houden van financiën.
    Dat was de afgelopen jaren toch ook zo? Waarom zijn er nu meer uren nodig om de financiën gezond te houden?

Tot slot, D66-HvA wil de komende 4 jaren ook graag kijken naar hoe we de onderlinge verschillen kunnen inzetten om gezamenlijk tot creatieve oplossingen te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat je zo als gemeente, als gemeenschap verder komt en tegelijkertijd kun je je eigenheid behouden.

Kortom we moeten het nog zien. De kracht van een plan ligt in de uitvoering.
Wij wensen het college, oppositie en ambtelijke staf een goed begin.

Coalitieakkoord 2018-2022

Thema

Bestuur en Regio

In toenemende mate moet een gemeente samen werken met partners: inwoners, onderwijs, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en, op regionaal vlak, met andere gemeenten.

D66-HvA is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen en zeggenschap zoveel mogelijk bij de mensen zelf legt. D66-HvA is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande samenspraak.

We zijn teveel gewend geraakt aan een overheid die leidt, bedenkt en betaalt. D66-HvA ziet de veranderende rol van de gemeente meer in faciliteren dan in organiseren. Transparantie en openheid zijn daarbij van belang. Dit is essentieel voor D66-HvA omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers gedaan hebben. Transparantie en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor het goed kunnen laten functioneren van de democratie.

Van samenwerking met andere gemeenten is D66 een warm voorstander. Wel wil D66 de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed waarborgen.

Lees meer