Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 mei 2018

Huisvesting Arbeidsmigranten op Prinsenmeer

In het vraagstuk over huisvesting arbeidsmigranten Prinsenmeer spelen veel belangen. Economische belangen van het bedrijf zelf, belangen van bedrijven die hun personeel gehuisvest wil hebben, regionale belangen, Belangen van de gemeente, van de omgeving, vertegenwoordigd door de dorpsraad, Belangen van de directe buren en ga zo maar door.

Bij belangen horen emoties, argument en soms verwijten. Dus die komen er ook nog bij. Daar is niets mis mee en discussie moet je niet ontlopen.

Zaak voor ons als politieke partij een keuze te maken welke belangen wij belangrijk vinden.  Voor ons gaat ons hoofdzakelijk om 2 zaken.

Het aantal

Het gaat hier over short stay. Long stay, permanente bewoning is verboden op Prinsenmeer. Long stay is een andere groep met andere aanpak. Bovendien gaat het hier om manier van huisvesten die gericht is op short stay. Short Stay geeft overlast: mensen/ arbeiders zijn hier tijdelijk. 3 tot 6 maanden. Dat wil zeggen dat zij niet integreren en dat zij dus geen binding hebben met hun omgeving. Dat geeft effecten/overlast op die omgeving. O.a. een gevoel van onveiligheid, verkeersonveilige situaties, zwerfvuil ect.

Het college stelt voor om de Ooststappen groep toestemming te verlenen om 500 arbeidsmigranten te huisvesten.  Wij vinden dat niet in verhouding met de omgeving en het karakter van de camping. Voor ons is 250 a 300 een redelijk aantal, maar gaan mee met de mening van de dorpsraad van Ommel. Zij zijn een belangrijke vertegenwoordiger van de omgeving en hebben hier een belangrijke medebepalende stem in. Wij gaan dus mee met een aantal van max. 384.

Handhaving

“Volgens het college is het toestaan van een lager aantal niet wenselijk, omdat dit de kans op illegale en gevaarlijke huisvesting elders vergroot”. Daarmee slaat het college wat ons betreft de plank behoorlijk mis. Illegale en gevaarlijke huisvestiging hier en elders is afhankelijk hoe handhaving is geregeld en hoe strak wij als gemeente, als regio, als gemeenschap de kaders neerleggen en dus niet andersom. De illusie dat als wij door meer arbeidsmigranten te huisvesten het probleem oplossen klopt niet. Sterker nog hoe meer wij in Asten en de regio gaan huisvesten hoe groter het aanzuigende effect en hoe minder ondernemers worden geprikkeld om op zoek te gaan naar alternatieven.

De omgeving moet het aantal arbeidsmigranten bepalen en niet de bedrijven

Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren niet aan de aantallen in de vergunning gehouden (216) en de gemeente heeft niet gehandhaafd. De gemeente wil de huidige situatie legaliseren en kiest daarom voor 500. Wij zijn voor een duidelijke overeenkomst maar 500 Arbeidsmigranten op Prinsenmeer huisvesten is voor nu te veel. Niet nagekomen afspraken mogen we niet belonen!

Thema

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Het traditionele vier-personen-gezin vormt al lang niet meer de hoofdmoot van kopers en huurders. Anders vormige samenlevingsvormen zoals bewust alleenstaanden, echtparen zonder kinderen, samenwonenden, ouderen: zij allen staan niet te wachten op een bouwkavel waarop een standaardhuis gebouwd moet worden.
Inspelen op deze veranderingen en actief reageren op individuele wensen moet de kern worden van het woonbeleid van Asten.

Ruimtelijke ordening
De vraag die voor D66 HvA centraal staat is: wat maakt Asten aantrekkelijk zodat mensen hier willen wonen, werken of op vakantie willen gaan? Behoud en versterk dat! Laten we er voor zorgen dat Asten zich onderscheidt van de eenheidsworst die zoveel andere dorpen geworden zijn. Ons mooie buitengebied behoort tot ons collectief kapitaal. De indeling moet zodanig zijn dat de verschillende elementen zoals de agrarische sector, natuur, recreatie, wonen en werken elkaar aanvullen en versterken i.p.v. elkaar overschaduwen.

Vitale kernen
D66-HvA zet zich breed in voor de verdere ontwikkeling en bescherming van de identiteit van Asten en haar kernen Heusden en Ommel. De verhalen van het dorp, het verenigingsleven, het karakteristieke landschap, het museum en de monumenten moeten we zien te behouden en uit te breiden. D66 HvA volgt de ontwikkelingen van ons dorp en de kernen positief kritisch. Initiatieven van burgers op het gebied van verenigingsleven, cultuur, natuur en toerisme ondersteunen wij als wij de toegevoegde waarde ervan herkennen.

Lees meer