Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 juli 2018

Beschouwing Voorjaarsnota 2018

Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van het beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen voor de jaren 2019 t/m 2022.

Wat opvalt in deze voorjaarsnota zijn de vele kostenstijgingen, onzekerheden en de wijzigingen opgelegd door het Rijk terwijl compensatie daarvoor uitblijft.

Er zijn nu nog veel onzekerheden en een goede inschatting van de daadwerkelijke begroting kan slecht gemaakt worden.  Er wordt op dit moment van uit gegaan dat Asten in 2020 een tekort op de begroting heeft van €277.000 dat oploopt tot €1.055.000 in 2022.

Dit betekend dat ambities moeten worden bijgeschaafd en/of nieuwe bezuinigingen moeten worden gemaakt.  D66-HvA begrijpt dit maar pleit dat de meest hulpbehoevenden, zoals mensen die rond de minimagrens leven zo veel mogelijk worden ontzien.  Daarom hebben wij een aantal eerdere wensen herhaald:

  • Geld dat bestemd is voor jeugd en armoedebeleid moet daadwerkelijk daar voor gebuikt worden en niet om een tekort elders te dekken.
  • De inkomensgrens minimaregeling verhogen naar 120%.
  • Ophogen van de vermogensgrens voor ouderen.

D66 ziet de oplossing vnl. in het bijstellen en faseren van een aantal bestaande ambities die veel geld kosten en grote onzekerheden met zich mee brengen.

De voornaamste van deze investeringen is het SHP.  D66- HvA wil een meer afwachtende houding aan te nemen aangaande de investeringen voor de locatie Varendonck en de benodigde aanpassingen aan de Beatrixstraat.

Lees hier onze volledige bijdrage 

Thema

Gemeenschapsgeld

De financiële positie van onze gemeente is zeer gezond te noemen en menig andere gemeente zou graag in onze schoenen willen staan. Het college heeft in de voorgaande jaren een beroep gedaan op de burger om tekorten op te vangen door o.a. lastenverhogingen. Daarom is het niet meer dan terecht dat nu de financiële positie zo uitstekend is, de burger op zijn beurt mag meeprofiteren. Daartoe wil D66-HvA de komende jaren de nadruk leggen op de invulling van ambities en tegelijkertijd de gemeentelijke lasten niet harder laten stijgen dan de inflatie.

Burgerparticipatie is vooral waardevol als de inwoners voldoende inzicht hebben waaraan het geld wordt uitgegeven. Het moet duidelijk zijn welke achtergrond een besteding heeft en wat voor effect het heeft op de lange termijn. Om burgerparticipatie goed mogelijk te maken dient het huishoudboekje van Asten zo transparant mogelijk te zijn.

Lees meer