Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

Begrotingsperikelen Samenwerkingsverband Peelgemeenten

Hoe er omgegaan wordt met de begroting door samenwerkingsverband de Peelgemeenten en het gebrek aan grip op de bedrijfsvoering is een klucht.  Wel eentje die de rekening naar de deelnemende gemeenten doorstuurt.

De deelnemende gemeenten krijgen een constante stroom aan begrotingswijzigingen te verwerken en, met af en toe wat gepruttel, zijn alle begrotingswijzigingen tot nu toe gewoon geaccepteerd. Wij moeten dus constateren dat deze manier van reageren het bestuur van de Peelgemeenten niet prikkelt om ook daadwerkelijk veranderingen door te voeren.

De gemeenten zijn weer niet vooraf betrokken en hadden geen eerdere mogelijkheid tot inspraak.  Dit tast de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden aan en is zeer kwalijk.

Wij kijken zoals gebruikelijk naar twee aspecten: proces en inhoud. Met betrekking tot procesgang is er weer ontevredenheid. De gemeenten zijn weer niet vooraf betrokken en hadden geen eerdere mogelijkheid tot inspraak.  Dit tast de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden aan en is zeer kwalijk. Qua inhoud is de analyse mager en schiet de onderbouwing te kort. Bijvoorbeeld:

  • Als reden voor uitbereiding van enkele formaties wordt ‘voortschrijdend inzicht’ aangedragen. Maar het is volslagen onduidelijk wat dit voortschrijdend inzicht daadwerkelijk inhoudt.
  • In de 1e begrotingswijziging heeft reeds een ophoging van formatie (4FTE) consulenten plaatsgevonden. De begrotingen van 2018 en 2019 van de Peelgemeenten en die van ons zijn hier op aangepast. Nu wordt er weer om een forse formatie verhoging gevraagd maar het is niet duidelijk hoe deze twee formatie-uitbreidingen zich tot elkaar verhouden.

Na drie begrotingsverhogingen in 2018, ligt de eerste begrotingsverhoging voor 2019 al weer op de mat. De gemeente Asten moet duidelijk zijn. Een goedbedoelde zienswijze en wat gepruttel heeft klaarblijkelijk geen enkele zin.  De besturen van de Peelgemeenten hebben nu nog tijd om met betere plannen te komen ten aanzien van zorg en uitvoering.

Asten moet niet in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2019 en de Peelgemeenten verzoeken te komen met een nieuw, financieel minder ingrijpend, voorstel waarbij verbeteren van inzicht en grip op zorgkosten voorop staan.

Thema

Bestuur en Regio

In toenemende mate moet een gemeente samen werken met partners: inwoners, onderwijs, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en, op regionaal vlak, met andere gemeenten.

D66-HvA is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen en zeggenschap zoveel mogelijk bij de mensen zelf legt. D66-HvA is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande samenspraak.

We zijn teveel gewend geraakt aan een overheid die leidt, bedenkt en betaalt. D66-HvA ziet de veranderende rol van de gemeente meer in faciliteren dan in organiseren. Transparantie en openheid zijn daarbij van belang. Dit is essentieel voor D66-HvA omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers gedaan hebben. Transparantie en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor het goed kunnen laten functioneren van de democratie.

Van samenwerking met andere gemeenten is D66 een warm voorstander. Wel wil D66 de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed waarborgen.

Lees meer