Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

Innovatiehuis de Peel

‘Het Innovatiehuis’ vertegenwoordigt de economische kant van onze samenwerking in de Peelregio. Dat is iets waar je in principe als gemeente op aangesloten wilt zijn. De verbinding met Brainport, innovatieprojecten ed. zijn belangrijk en moeten we als gemeente willen.

En daarom zijn wij overeengekomen in de begroting 2019 dat de gemeente Asten een financiële bijdrage aan het Innovatiehuis zal leveren qua procesgeld van €30.000,- per jaar voor de volgende 3 jaar. Ook hebben wij ingestemd met het leveren van 0,5 FTE aan inzet in ambtelijke uren (wat €38.500 bedraagt).

Nu, een paar weken later, wordt ons gevraagd om nog eens €50,000 op jaar basis voor de komende 6 jaar te reserveren. Deze €50,000 is slechts een bijdrage die elke gemeente op voorhand moet maken. De werkelijke kosten, zijn afhankelijk van de projecten die binnenkomen en kunnen dus nog stijgen. Dit patroon, van begroting afstemmen en dan hopla weer een aanvraag voor extra geld hebben wij vaker gezien en daar zijn wij niet blij mee.

D66 wil de ondernemers in de regio ondersteunen en onze economie waar mogelijk verbeteren. Wij willen overtuigd worden. Van de professionals in een Innovatiehuis mogen dus een goede ‘pitch’ verwachten met een gedegen onderbouwing. Dit is jammer genoeg niet het geval. De gemeenteraad krijgen een vaag verhaal over het vergroten van ’het vermogen om te reflecteren en te innoveren’ en ‘het vergroten van de bekendheid van regiosuccessen’ om er maar wat uit te lichten.

Eerlijk is eerlijk, ook heeft het Innovatiehuis als doelstelling om de toegang tot kennis en geld van elders te vergroten. Dat is een goed idee, maar de eerste stap ondernomen op dat gebied is om bij de gemeenten aan te kloppen voor €50,000 per jaar extra.
Dhr. Leenders (CDA) zei in de commissiebehandeling: “Als het innovatiehuis geld te kort komt, zijn ze niet innovatief genoeg geweest”. Dat is waar, maar die wijsheid komt pas na 2-jaar en komt met een prijskaartje van tenminste €100,000. Je kan ook stellen, als het innovatiehuis echt innovatief en ondernemend is dan weten zij de subsidies en innovatiepotjes wel te vinden. Dan kloppen ze alleen bij de gemeentes aan voor het hoogst nodige en niet om een zak met geld op voorhand.

“…als het innovatiehuis echt innovatief en ondernemend is dan weten zij de subsidies en innovatiepotjes te vinden. Dan kloppen ze alleen bij de gemeentes aan voor het hoogst nodige…”

In de discussies vonden veel partijen dat mee doen noodzakelijk is, “niet mee doen is isoleren” zo werd er gesteld.
a. We doen al mee met €38,500 aan FTE uren en met een investering van €30.000 jaar
b. Zonder automatisch €50.000 ieder jaar extra op voorhand te betalen kan Asten nog steeds mee doen, op die projecten waar wij het economisch nut van in zien.

Deze raad moet ook de hand in eigen boezem steken. Wij kunnen blijven ageren tegen openeinderegelingen, en protesteren tegen begrotingsverhogingen die ten pas en te onpas binnen komen. En als maatregel kunnen we blijven stellen om aan het einde van een periode, dus na dat het veel geld heeft gekost, te gaan ‘evalueren’

-Of-

Wij kunnen het ook anders doen. Wij kunnen stellen dat een sympathiek idee alleen niet genoeg is om in een openeinderegeling te stappen. Wij kunnen van te voren een paar voorwaarden scheppen door een goede onderbouwing eisen. Wij kunnen bijvoorbeeld om een duidelijk plan van aanpak in een SMART formaat vragen. Dan zeggen wij geen nee, maar “ja, mits…” en zijn wij van te voren duidelijk in wat wij als gemeente Asten verwachten.

In het kort: D66-Hart voor Asten achter het Innovatiehuis, maar zeggen “ja, mits…” tegen €50,000 per jaar extra op voorhand voor de volgende 6 jaar.

Ja, mits er een goede onderbouwing is en ja, mits er een duidelijk plan van aanpak is. Deze ontbreken op dit moment en hoewel het idee sympathiek is en de economische agenda belangrijk, vinden wij dat de gemeente Asten niet dezelfde fouten moet blijven herhalen. Wij moeten niet in goedbedoelde maar slecht onderbouwde openeinderegelingen te stappen. Wij hebben daarom tegen deze extra bijdrage gestemd.

Thema

Economie, Toerisme en Recreatie

D66 hecht als partij veel belang aan het MKB als aanjager van de Astense economie. Naast het verlagen van de regeldruk en het vaker inzetten van lokale bedrijven in het kader van duurzaamheid is economische groei vooral te verwachten van innovatie en kruisbestuiving door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente. De nadruk moet dan ook liggen op toegankelijkheid van kennis, laagdrempelige samenwerking met onderwijsinstellingen en veel onderling contact. Brainport en Greenport zijn hierbij belangrijke partners.

Toerisme en Recreatie
Toerisme en recreatie leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid van Asten. D66-HvA wil de sector ruim baan geven en ondersteunen om te investeren in kwaliteit en variëteit van het toeristisch aanbod.

Lees meer