Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

Strategisch Schoolhuisvestings Plan (SHP) III

PlatOO wil toch twee openbare scholen in Asten open houden.  De Horizon in het westen van Asten blijft open en er komt een nieuwe school in nieuwbouwwijk Loverbosch.  Ouders en andere betrokkenen hebben hun ongerustheid over de toekomstige capaciteit van openbaar onderwijs regelmatig ten gehore gebracht.  Ook roepen ze maar wat vaak dat ze hun kinderen niet twee of drie kilometer dwars door Asten naar school willen laten fietsen. PlatOO heeft naar ze geluisterd. En dus hebben ouders nu de keus om hun kind in eigen wijk naar school te sturen.

Wij zijn blij dat het PlatOO bestuur geluisterd heeft naar de MR-en en daarmee naar de ouders. D66 ziet dit als een verbetering van het bestaande Strategisch Huisvestingsplan.

Waar we nu staan is het gevolg van het gekozen proces en de beslissing om eerst naar een raadsbesluit toe te werken en daarna pas de MR-en te betrekken.

Het besluit, gedragen door deze ouders en MR-en, kan betekenen dat het bestaande plan door kan gaan met de toevoeging van een locatie, nl. die vd Horizon.  Het kan ook betekenen dat de grootte en noodzakelijkheid van een nieuwe locatie bij het Varendonck herzien moet worden.  Daar is onderzoek voor nodig.

Mevr. Martens stelt voor om aan de hand van direct meting inzicht te krijgen in hoeveel leerlingen het openbaar onderwijs in Asten Oost kan verwachten.  Deze meting kan natuurlijk ook worden doorgetrokken naar Asten West en zelfs heel Asten.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Thema

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in Heusden, Ommel en Asten. D66-HvA vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Gezonde verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen. Om die reden staat D66-HvA voor een eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat consequent hoog scoort op de provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes, en de organisatie van maatschappelijke evenementen ,zoals de Klokkendagen, de steun van D66-HvA.

Lees meer