Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 april 2019

Gemma Koomen-Driessen en Harry Span benoemd als ereleden

Op 14 april jongstleden zijn Gemma Koomen-Driessen en Harry Span benoemd tot erelid van D66-Hart voor Asten.

Gemma en haar man zijn per 1 april verhuisd naar Nijmegen.  Tijdens het “open afscheid” in de Gloria heeft de fractievoorzitter, Tiny van den Eijnden, namens de gehele fractie onze dank kunnen uitspreken voor wat onze voorzitter Gemma voor D66 – Hart voor Asten heeft betekend.

Een mooi moment om ook mede oprichter en oud fractievoorzitter van D66 – Hart voor Asten Harry Span tot erelid van D66-Hart voor Asten te benoemen.

Beide hebben niet alleen veel voor D66 – Hart voor Asten betekend maar ook voor Asten in het algemeen.  Buiten hun politieke activiteiten waren en zijn beide zeer betrokken in allerlei besturen en organisaties.

Gemma en Harry, gefeliciteerd en nogmaals dank voor alles wat jullie hebben betekend en gedaan voor D66-Hart voor Asten en we blijven graag van jullie kennis en kunde gebruik maken.

Thema

Bestuur en Regio

In toenemende mate moet een gemeente samen werken met partners: inwoners, onderwijs, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en, op regionaal vlak, met andere gemeenten.

D66-HvA is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen en zeggenschap zoveel mogelijk bij de mensen zelf legt. D66-HvA is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande samenspraak.

We zijn teveel gewend geraakt aan een overheid die leidt, bedenkt en betaalt. D66-HvA ziet de veranderende rol van de gemeente meer in faciliteren dan in organiseren. Transparantie en openheid zijn daarbij van belang. Dit is essentieel voor D66-HvA omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers gedaan hebben. Transparantie en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor het goed kunnen laten functioneren van de democratie.

Van samenwerking met andere gemeenten is D66 een warm voorstander. Wel wil D66 de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed waarborgen.

Lees meer