Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juli 2019

Beschouwing Voorjaarsnota 2019 voor de Meerjarenbegroting 2020 – 2023

De gemeente Asten doet haar best om verantwoord met het beschikbare gemeenschapsgeld om te gaan. We proberen de voorzieningen hoog en de lastendruk laag te houden.

In de laatste jaren hebben wij al enkele malen de broekriem moeten aanhalen en moeilijke keuzes moeten maken. En nu ook weer. Door een aantal ontwikkelingen, grotendeels buiten onze controle, zoals veranderende wetgeving en de stijging in kosten van het sociaal domein die onvoldoende worden gecompenseerd, zijn wij nu genoodzaakt om weer te bezuinigen en onze (korte termijn) ambities aan te passen.

Als we alleen naar het nieuwe beschikbare budget toe te gaan redeneren. As we het probleem alleen te lijf gaan met het verschuiven van geld, hoe weten we dan we wel op de goede weg zijn om onze doelstellingen zoals geformuleerd in Asten2030 te halen..

Als raad buigen wij ons over de centrale vragen: Wie krijgt wat, wanneer, hoe en ten koste van wie of wat? Laten we duidelijk in ons achterhoofd houden wat wij willen zijn als gemeente en niet naar enkel een bedrag toe redeneren.

Met Asten2030 in het achterhoofd heeft D66 een aantal aanpassingen in de voorgestelde scenario’s aangedragen.  Hier kunt U onze beschouwing lezen.

Beschouwing VJN 2019 – D66-HvA

 

Thema

Gemeenschapsgeld

De financiële positie van onze gemeente is zeer gezond te noemen en menig andere gemeente zou graag in onze schoenen willen staan. Het college heeft in de voorgaande jaren een beroep gedaan op de burger om tekorten op te vangen door o.a. lastenverhogingen. Daarom is het niet meer dan terecht dat nu de financiële positie zo uitstekend is, de burger op zijn beurt mag meeprofiteren. Daartoe wil D66-HvA de komende jaren de nadruk leggen op de invulling van ambities en tegelijkertijd de gemeentelijke lasten niet harder laten stijgen dan de inflatie.

Burgerparticipatie is vooral waardevol als de inwoners voldoende inzicht hebben waaraan het geld wordt uitgegeven. Het moet duidelijk zijn welke achtergrond een besteding heeft en wat voor effect het heeft op de lange termijn. Om burgerparticipatie goed mogelijk te maken dient het huishoudboekje van Asten zo transparant mogelijk te zijn.

Lees meer