Steun ons en help Nederland vooruit

Guus Koopman

Secretaris

Asten

Guus Koopman. Secretaris D66-HvA.

Ik ben 70 jaar, samenwonend en sinds 2009 woonachtig in Asten.

Mijn binding met de lokale politiek is ontstaan uit de wil niet aan de zijlijn te blijven staan, maar mede invloed te hebben op het reilen en zeilen in Asten.

Kritiek hebben op een vrijblijvende manier lijkt me geen goede wijze om veranderingen teweeg te brengen, daarom zet ik me in om de D66 kernwaarden naar een lokale vertalingen te brengen.

Die kernwaarden zijn het vertrouwen in de eigen kracht van mensen, werken aan een duurzame samenleving, het koesteren van grondrechten en gedeelde waarden. Daarbij komt een instelling om over grenzen heen te kijken en handelen. Wie goed presteert mag daarvoor worden beloond, maar het delen van welvaart volgt daaruit.

Samenwerking met omringende gemeenten is noodzakelijk. Veel taken overschrijden de grenzen van de gemeenten. Koudwatervrees voor verlies van identiteit heb ik niet. In de regio rondom Eindhoven heeft Asten een sterke troef: veel groene ruimte! Daar zuinig op zijn en een kwaliteitsslag maken in de richting van afwisseling in economie en recreatie is mijn inzet.

Meer van Guus Koopman