Steun ons en help Nederland vooruit

Harry Veldman

Penningmeester

Asten

Van onze inwoners voelt 68 procent zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. 13 procent is ook actief betrokken geweest om de buurt te verbeteren. (Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011). Daarom wil D66 – Hart voor Asten investeren in buurtinitiatieven.

Bewoners weten zelf het beste wat zij in hun woonomgeving willen. Voor ouderen
gaat dit wellicht over een aantal bankjes of groenvoorziening, voor jongeren over speeltoestellen of een trapveld. D66 – Hart voor Asten vindt dat wanneer een eigen
plan van inwoners voldoet en goedkoper is, dit met een budget moet worden
gehonoreerd. Starters en bouwers kunnen goed samen bepalen hoe een betaalbare
en aantrekkelijke woning eruit ziet. D66 – Hart voor Asten wil dat ook in Asten net als in 52 andere Brabantse gemeenten, van de landelijke starterslening gebruik kan worden gemaakt en heeft daartoe een initiatiefvoorstel ingediend. Zo houd je starters in Asten en stimuleer je de bouw en aanverwante bedrijvigheid.