Steun ons en help Nederland vooruit

Tiny van den Eijnden

Fractievoorzitter, Raadslid

Ommel

Ik ben 52 jaar, samenwonend, 2 kinderen en ben uitvoerend artiest en agrariër.

Wat ik belangrijk vind in de politiek is dat een partij zich naar buiten toe richt en actief de dialoog aan gaat met haar omgeving. Niet over maar met medeburgers communiceren, waarbij ieders standpunt en eigenheid wordt gerespecteerd. Bouwen aan saamhorigheid en over de grenzen heen kijken.

D66-Hart voor Asten wil een vooruitstrevende partij zijn die initiatief toont en verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Een realistische benadering van maatschappelijke vraagstukken is daarbij het uitgangspunt.

D66 – Hart voor Asten kiest voor een duurzame samenleving. Duurzaamheid staat voor mij voor evenwicht tussen milieu, economie, sociaal, natuur, en gezondheid. O.a. bij de indeling van ons mooie buitengebied moeten we goed kijken waar deze elementen elkaar kunnen versterken en waar nodig een duidelijke grens stellen.

Het verenigingsleven, cultuur, cultuurhistorie en erfgoed zijn belangrijke aanjagers van onze gezamenlijke identiteit. Ze creëren een groepsgevoel, waaruit initiatieven komen die onze samenleving kunnen versterken en vooruit helpen.

Meer van Tiny van den Eijnden