Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen van het Rijk, van de provincies en van Zelfstandige Bestuursorganen.  De taken die een gemeente anno 2017 moet verrichten zijn zó divers en vaak ook zó specialistisch dat samenwerken met derden een vereiste is geworden.  Denk hierbij aan Senzer, Zorgpoort, GGD, het Werkplein en het Veiligheidshuis waar Asten al volop samenwerkt.  Dit kan worden uitgebreid op andere terreinen zoals toerisme, recreatie, water, belastingen, verzekeringen of gemeentelijke personeelstaken.

D66HvA steunt deze ingezette beweging. Samenwerking met de Peelgemeenten zien wij als een vanzelfsprekendheid en verwelkomen wij met open armen. Wel wil D66 de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed waarborgen.

Bij regionale samenwerkingen hanteert D66 de volgende uitgangspunten:

  • De gemeenteraad hoort voldoende invloed en zeggenschap te hebben om invulling te kunnen geven aan de democratische legitimiteit. Daartoe moet informatie tijdig aan de gemeenteraden worden verstrekt en moeten termijnen voor reacties goed ingevuld worden.
  • Vertegenwoordigers van de gemeente Asten in besturen van samenwerkingen overleggen vooraf in commissieverband over in te nemen standpunten en leggen op adequate wijze verantwoording af in de commissies.
  • Vooraf vindt een gedegen onderzoek plaats naar opbrengsten en risico’s.
  • Uittreding of beëindiging van het samenwerkingsverband is goed geregeld

Laatst gewijzigd op 22 november 2018