Steun ons en help Nederland vooruit

Samengaan van Gelijkgestemde Gemeenten

Wat efficiënt en effectief dicht bij de inwoner georganiseerd kan worden brengen wij onder in gemeenten. Alleen krachtige gemeenten kunnen deze opdrachten goed uit voeren. Samenwerking met onze buurgemeenten is daarbij noodzakelijk. D66 wil hierop sterker inzetten. Een gezamenlijk ambtenarenapparaat met gelijkgestemde buurgemeenten is daarbij ons streefdoel. (gemeentelijke fusie)

Immers, voor veel burgers bestaat de gemeentegrens niet meer, bijvoorbeeld bij economie, arbeidsmarkt, onderwijs, innovatie, huisvesting, groen en andere voorzieningen. Ook kan het gezamenlijk opereren van gemeenten voordelen geven in kosten, kwaliteit en continuïteit.

Vereisten hierbij is wel dat er een gemeentelijk loket dichtbij de inwoners blijft en dat de unieke identiteit van kernen en dorpen blijven bestaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018