Steun ons en help Nederland vooruit

Transparant Bestuur

D66-HvA wil een interactief bestuur met inwoners. D66-HvA vertrouwt op de kracht van mensen en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. D66-HvA is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande samenspraak.

Belangrijke en complexe besluiten worden wat D66-HvA betreft vroegtijdig in fasen verdeeld en op gepaste wijze interactief met burgers gedeeld en besproken. Ook hierbij gaat D66-HvA niet uit van standaard blauwdrukken maar wil dat er per situatie wordt gekozen voor een specifieke aanpak. Op deze wijze wordt in de loop van de jaren voldoende ervaring opgedaan met verschillende procesvormen.

De veranderende overheid vraagt meer van haar burgers qua initiatief, verantwoordelijkheid en inzet. D66-HvA vindt dat transparantie en eerlijkheid essentiële voorwaarden zijn voor het goed functioneren van een interactief bestuur met inwoners.  Dit is essentieel omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers voor ze doen en gedaan hebben.

Sinds de invoering van het dualisme heeft de gemeenteraad meer dan voorheen een duidelijk eigen missie gekregen: kaders en regels stellen, de grote lijnen bepalen, de burger vertegenwoordigen en het college controleren. De taken van de raad maken het meer dan ooit gewenst dat hij een eigen geluid laat horen en dat er een duidelijker communicatie met de inwoners op gang komt. Meer dan de inwoners van ons dorp tot nu toe gewend zijn.

Deze algemene doelstelling leidt tot de volgende onderliggende communicatiedoelstellingen:

  • Informatie geven over taken en bevoegdheden van de raad;
  • Informatie geven over zaken die actueel zijn;
  • Inwoners stimuleren om mee te denken en mee te praten;
  • Inwoners om inbreng vragen en ze laten weten wat met hun inbreng is gebeurd.

Ambtelijke stukken en voorstellen zijn in de gemeente Asten digitaal goed toegankelijk. Maar specifieke informatie over de besluitvorming is vaak moeilijk te vinden.

D66-HvA kiest voor:

  • Het bijhouden en publiceren van notulen van openbare gemeenteraad- en commissie vergaderingen.
  • Het bijhouden en publiceren van het stemgedrag van raadsleden.
  • Het integraal en live uitzenden van de raadsvergaderingen op TV of internet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018