Steun ons en help Nederland vooruit

Veeteelt Asten in Cijfers

Als wij het hebben over intensieve veeteelt in Asten, waarover praten we dan eigenlijk?

Binnen de gemeentegrenzen van Asten worden ongeveer 1,5 miljoen dieren gehouden (CBS 2016). Waar zo’n grote hoeveelheid dieren geconcentreerd is, is het onvermijdelijk dat daar problemen uit volgen.

Denk hierbij aan geuroverlast, mest verwerking, grotere verkeersdruk door het aan- en afvoeren van voeder, dieren en mest. Maar ook andere problemen die een directe  bedreiging voor de  volksgezondheid vormen zoals meer fijnstof en endotoxinen in het mileu en een verhoogde kans op zoönose (van dier-op-mens overdraagbare ziekten).  Kortom, de schaalgrootte die in de loop van de jaren is ontstaan in Asten is vér boven de draagkracht van ons buitengebied gegroeid.

Om u een beeld te geven waarover we praten, kiezen we één van de bovenstaande zaken eruit: Mest.

In 2014 waren er 191.309 varkens in de gemeente Asten. De gemiddelde mestproductie van varkens is 2.400 kg per dier per jaar. (Mestproductie is afhankelijk van soort dier: big, zeug, beer etc.)  Dat betekent dat in Asten alleen door de varkens ieder jaar een mestberg wordt geproduceerd van -afgerond- 460.000 ton. Ter illustratie: Om de mestberg van de varkens te herbergen op het Koningsplein (2000m2) is een wand nodig van 230 meter hoogte.  Dat is 3x hoger dan de Kerktoren!

Hierover praten we dus. Dan wordt het duidelijk dat er geen makkelijke oplossingen zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018