Steun ons en help Nederland vooruit

Campagne 2018

Hierbij een verzameling van onze verkiezingsgerelateerde schrijfsels, filmpjes en foto's.

Duurzaamheid

Duurzaamheid moet een leidraad en leidend principe zijn in alle ontwikkelingen.

Zorg voor Elkaar

Geld wordt besteed aan zorg voor de burger en zo min mogelijk aan bureaucratie.

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Versterk dat wat Asten aantrekkelijk maakt zodat mensen hier willen wonen, werken of op vakantie gaan.

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Een bruisend verenigingsleven is de jus op het leven in een dorp.

Kwaliteit van ons Landelijk Gebied

De kwaliteit van ons mooie landelijke gebied staat onder druk.

Economie, Toerisme en Recreatie

Verminder de regeldruk en geef ondernemers zoveel mogelijk ruimte binnen gestelde kaders

Bestuur en Regio

Niet alleen meer inspraak maar vooral verder gaande samenspraak.

Mobiliteit en Bereikbaarheid

D66-HvA kiest voor de mobiliteitsoplossingen die het gezondst zijn voor mens en natuur.

Gemeenschapsgeld

Gemeentelijk geld is gemeenschapsgeld. Wees duidelijk en transparant in hoe het besteed wordt.

Veiligheid

Preventie waar mogelijk, handhaving waar noodzakelijk.

Richtingwijzers

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen D66-HvA, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.