Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Regio

In toenemende mate moet een gemeente samen werken met partners: inwoners, onderwijs, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en, op regionaal vlak, met andere gemeenten.

D66-HvA is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen en zeggenschap zoveel mogelijk bij de mensen zelf legt. D66-HvA is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande samenspraak.

We zijn teveel gewend geraakt aan een overheid die leidt, bedenkt en betaalt. D66-HvA ziet de veranderende rol van de gemeente meer in faciliteren dan in organiseren. Transparantie en openheid zijn daarbij van belang. Dit is essentieel voor D66-HvA omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers gedaan hebben. Transparantie en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor het goed kunnen laten functioneren van de democratie.

Van samenwerking met andere gemeenten is D66 een warm voorstander. Wel wil D66 de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed waarborgen.

D66-HvA kiest voor: • Openheid en transparantie in communicatie en bestuur • Interactieve beleidsvorming met participatie van burgers • Een gemeentelijk loket dichtbij de inwoners • Een bestuurlijk en ambtelijk apparaat dat samengaat met gelijkgestemde gemeenten