Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie, Toerisme en Recreatie

D66 hecht als partij veel belang aan het MKB als aanjager van de Astense economie. Naast het verlagen van de regeldruk en het vaker inzetten van lokale bedrijven in het kader van duurzaamheid is economische groei vooral te verwachten van innovatie en kruisbestuiving door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente. De nadruk moet dan ook liggen op toegankelijkheid van kennis, laagdrempelige samenwerking met onderwijsinstellingen en veel onderling contact. Brainport en Greenport zijn hierbij belangrijke partners.

Toerisme en Recreatie
Toerisme en recreatie leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid van Asten. D66-HvA wil de sector ruim baan geven en ondersteunen om te investeren in kwaliteit en variëteit van het toeristisch aanbod.

D66-HvA kiest voor: • Het stellen van kaders en het verminderen van regels • Het stimuleren en faciliteren van samenwerking • Diversiteit in toeristisch en recreatief aanbod