Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit en Bereikbaarheid

De ligging van Asten is onze grote troef. Bijvoorbeeld onze nabijheid tot Eindhoven en Venlo met Brainport en Greenport en hun aantrekkingskracht voor werkgevers, werknemers, shoppers en toeristen kan in ons voordeel werken. Ook onze ligging t.o.v. België en Duitsland en de natuurgebieden Peel, Kempen etc. is gunstig zo lang we maar goede ontsluitingsmogelijkheden hebben.
D66-HvA kiest daarbij voor de oplossingen die het gezondst zijn voor mens en natuur.

Voor D66-HvA is verbetering van bestaande wegen de eerste keus. Nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde opleveren. Bovendien mag het niet onevenredig veel ruimte innemen of negatieve invloed op de natuur of op de gezondheid van omwonenden hebben. Bestaande wegen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal verkeer. Mede dankzij D66 heeft de Tweede Kamer besloten dat er geld komt voor de aanpak van de A67 in plaats van de aanleg van de Ruit.

D66 wil fietsgebruik stimuleren door bijvoorbeeld het netwerk van fietsverbindingen te verbeteren.
Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen en oudere fietsers, verdienen speciale aandacht. Door gebruik te maken van nieuwe technologie worden fietspaden op een duurzame wijze veiliger. Zo kunnen bijvoorbeeld innovatieve ontwikkelingen leiden tot verlichte fietspaden, zonder gebruik te maken van traditionele verlichtingssystemen.

D66-HvA kiest voor: • Verbetering bestaande wegen • Ruim baan voor de fiets • Toepassen van duurzame verkeerstechnologieën