Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

Veiligheid is een essentieel onderdeel van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een dorp. In Asten kunnen we ons gelukkig prijzen met een relatief gering aantal misdrijven, een goed gevoel van veiligheid bij de inwoners en weinig verkeersongelukken.

D66-HvA maakt zich sterk voor een veilig dorp door - waar nodig - te handhaven en te straffen, maar ook door nadrukkelijk te kiezen voor preventie. Problemen bij de wortel aanpakken binnen het gezin, in de buurt of in de school. Belangrijk is dat er optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.

D66-HvA kiest voor: • Preventie waar mogelijk, handhaving waar noodzakelijk • Een terughoudend beleid in cameratoezicht