Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Het traditionele vier-personen-gezin vormt al lang niet meer de hoofdmoot van kopers en huurders. Anders vormige samenlevingsvormen zoals bewust alleenstaanden, echtparen zonder kinderen, samenwonenden, ouderen: zij allen staan niet te wachten op een bouwkavel waarop een standaardhuis gebouwd moet worden.
Inspelen op deze veranderingen en actief reageren op individuele wensen moet de kern worden van het woonbeleid van Asten.

Ruimtelijke ordening
De vraag die voor D66 HvA centraal staat is: wat maakt Asten aantrekkelijk zodat mensen hier willen wonen, werken of op vakantie willen gaan? Behoud en versterk dat! Laten we er voor zorgen dat Asten zich onderscheidt van de eenheidsworst die zoveel andere dorpen geworden zijn. Ons mooie buitengebied behoort tot ons collectief kapitaal. De indeling moet zodanig zijn dat de verschillende elementen zoals de agrarische sector, natuur, recreatie, wonen en werken elkaar aanvullen en versterken i.p.v. elkaar overschaduwen.

Vitale kernen
D66-HvA zet zich breed in voor de verdere ontwikkeling en bescherming van de identiteit van Asten en haar kernen Heusden en Ommel. De verhalen van het dorp, het verenigingsleven, het karakteristieke landschap, het museum en de monumenten moeten we zien te behouden en uit te breiden. D66 HvA volgt de ontwikkelingen van ons dorp en de kernen positief kritisch. Initiatieven van burgers op het gebied van verenigingsleven, cultuur, natuur en toerisme ondersteunen wij als wij de toegevoegde waarde ervan herkennen.

D66-HvA ondersteunt: • initiatieven om Asten, Heusden en Ommel attractief te houden • duurzame bouwen • variëteit