Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg voor Elkaar

De WMO heeft de intentie om iedereen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en te laten participeren.
In het beleid voor de WMO is een grote plaats weggelegd voor de burger zelf. In de praktijk is dit uitgemond in een grote bezuiniging op zorgkosten. Dit legt niet alleen een grote druk op de zorgvrager, maar ook op de mantelzorger.
Wat D66 Hart voor Asten betreft zijn er twee grote aandachtspunten bij de WMO:

1. Gemeentelijk geld is gemeenschapsgeld. Geld dat bedoeld is voor zorg moet ten goede komen aan de burgers; bureaucratie moet zoveel als mogelijk worden vermeden.
2. Besteding van de middelen moet transparant zijn.

• Geld dat bedoeld is voor zorg ten goede laten komen aan de burgers; bureaucratie zoveel mogelijk vermijden • Meer transparantie over de besteding van middelen